beschrijving procesonderdelen

Werkbeschrijving en voorwaarden

DNR 2011

DAAR

is de spil als het gaat om het ontwikkelen van ruimtes en gebouwen in omgevingen!
In drie stappen wordt het doel bereikt!

DAAR KOMT ZE

is de eerste stap van het proces waarbij de context wordt onderzocht. Dit
kan betekenen een locatie of randvoorwaarden van een probleem. Op basis van de context
wordt een voorstel samengesteld welke uitmond in een voorlopig ontwerp en een definitief
ontwerp, Deze fasen bestaat uit:

Voorlopig ontwerp

• inventarisatie woonwensen
• samenstellen programma van eisen
• analyse bestemmingsplan en lokale voorschriften
• diverse ontwerpstudies
• ruimtelijke en functionele opzet
• bepalen verschijningsvorm en esthetische uitwerking
• visualisaties

Definitief ontwerp

• vaststelling definitieve verschijningsvorm
• definitieve hoofdmaatvoering
• materialisatie
• technische omschrijving (benoeming van alle materialen met esthetische, kwalitatieve
en technische eisen)

DAAR “GAATZE”

is de 2e fase. Onder het motto DAAR GAAN WE wordt samen met de
opdrachtgever het proces gestart waarin de oplossing van de in de eerste fase vastgestelde
opgave wordt doorontworpen,en eisen uit het oogpunt van bijvoorbeeld gezondheid en
veiligheid worden toegepast en getoetst. Dit alles resulterend in een vergunningsaanvraag
waar onderstaande onderdelen tot behoren.

Bouwaanvraag

• technische uitwerking materialisatie
• aanvullende technische tekeningen [doorsnedes, fundering, dakconstructie]
• luchtkanaal en rioleringsverloop
• principedetaillering
• bouwbesluitberekeningen:
• EPN berekening [energie-prestatie norm]
• daglichtberekeningen
• oppervlakkencontrole
• ventilatie balans en doorspuibaarheid
extra bijkomende kosten in deze fase van het project zijn:
• constructieberekeningen
• leges

DAAR STAAT ZE

is de laatste fase van het proces. De oplevering en afhandeling van de
details en controle op juistheid van in de eerdere fases bedachte oplossingen. Uitwerking
tekeningen en technische omschrijving voor offertes van aannemers. Deze fase noemen we
de volledige uitvoeringsfase, tezamen met de oplevering. Na deze fase is het bouwwerk
voltooid en kan de ingebruikname plaats vinden.

Uitvoeringsfase

• calculatietekeningen
• diverse uittrekstaten [o.a. Kozijnstaat]
• bijwerken tekeningen
• aanvullende calculatietekeningen
• aanvullende detailtekeningen
• definitieve technische omschrijving

Werktekeningen

• technische uitwerking tekeningen: gedetailleerd matenplan
• verwerking constructiegegevens
• technische uitwerking detaillering op basis van de principedetaillering
• aanleveren onderlegger-tekeningen tbv installateurs
• integratie installatie onderdelen
• controle en begeleiding productietekeningen
Indien nodig kan een losse bestekstekst worden beschreven

Uitvoering

• aanvullende uittrekstaten diverse bouwdelen [o.a. vloeren, rioleringverloop, electra,
luchtbehandeling]
• productietekeningen van maatwerk onderdelen [o.a. giet-elementen, trappen,
staalconstructies]
• bijwonen bouwvergaderingen met de aannemer
• kwaliteitsbewaking
• ad hoc overleg met de aannemer en oplossingen voor onvoorziene problemen
• oplevering samen met opdrachtgever
• controle afrekening aannemer

DAAR GAAT ZE

Is de afsluiting van het project. tijdens een evaluatie van het project worden
alle fases nog eens besproken en bekijken we of alles werkt zoals het moet werken. Het doel
van deze fase is de trots die samen met u bereikt is te waarderen en vast te leggen. Ons
project is vanaf nu uw project! Wat is er mooier dan tevreden terugkijken op een geweldige
bouwtijd!

Geef een reactie