De Fryske Wâlden

Ik ben een fries, Friestalig opgevoed en trots op mijn Friese achtergrond, dat betekent dat ik waarde hecht en trots ben op Fryslân. Juist door de waarde die ik hecht aan “myn heitelân” ben ik nog meer geïnteresseerd in het verleggen van mijn horizon in wereldwijde zin.

BvoKKvfCAAATDk1

Dit betekent in de praktijk dat ik respect heb voor kleinschalige cultuur en de maatschappelijke waarden die dit met zich meebrengt, zo staat mijn nuchtere werkhouding gelijk aan de nuchtere benadering van de Fries;  “doch mar gewoan dat is al gek genoch”.

Mijn standpunt is dat  cultuurhistorisch erfgoed vol met tradities en gewoontes behouden moet blijven en in de moderne maatschappij geïmplementeerd dient te worden. Dit betekent een modernisatie van tradities die de leefbaarheid op een moderne manier ondersteunt in plaats van tegenwerkt.

Naast dat dit standpunt geldt voor de Friese cultuur bestaan er in Nederland én de rest van de wereld vele culturen en subculturen als deze waarvoor ik exact dezelfde standpunten hanteren.

in mijn visie kom ik hier wederom op terug

 

Geef een reactie